Projektové řízení - Reference (en)

linetProjekt reaguje na velmi závažnou problematiku monitoringu životních funkcí pacienta, což je v oblasti ošetřovatelství jedním z velmi citlivých témat. Významným prvkem projektu je snímání biometrických funkcí v rámci ošetřovatelského lůžka, jejich vyhodnocení v rámci informačního systému a následně sdílení vyhodnocených informací s ošetřujícím personálem, pacientem a případně dalšími subjekty ošetřovatelského systému. Systém snímaní biometrických funkcí je adaptován jak pro nemocniční prostředí tak pro domácí péči.

 

trassV letech 2010 až 2013 jsme na zakázku MPSV zajišťovali činnost Národního centra podpory transformace sociálních služeb. Jednalo se o komplexní podporu transformace 32 ústavních zařízení. V rámci zakázky jsme vyškolili více než 1000 pracovníků zapojených do transformace pomohli zapojeným organizacím vytvořit transformační plány;  vytvořili řadu metodických nástrojů pro řízení transformace a uskutečnění transformačních kroků konzultovali architektonické návrhy a stavební projekty určené pro bydlení lidí využívajících sociální služby zpracovali analýzy ústavních služeb a průběhu transformace zajišťovali propagaci transformace a komunikaci s odbornou i laickou veřejností.

Contact - Call us: +420 910 800 532

Contact Form
Email:
Subject:
Message:
What is the capital city of Spain?