JAK TO FUNGUJE

ANALÝZA ZÁMĚRŮ

 • Probíhá individuálně, dle potřeb a zaměření klienta
 • Identifikace záměrů a aktivit klienta
 • V závislosti na rozsahu analýzy využíváme různé metody
  včetně GTI a Patent Inspiration
 • Návrh plánu kroků, jak co nejefektivněji postupovat dále
 • Průběžně s klientem aktualizujeme

VHODNÁ PODPORA

 • Analýza nejvhodnějších nástrojů podpory pro identifikované záměry
  (dotace, daňové odpočty, investiční pobídky, příp. kombinace)
 • Úvodní analýza vhodných nástrojů podpory
 • Průběžný monitoring vhodných forem podpory

ŽÁDOST O PODPORU

 • Specifikace a rozpracování záměru s ohledem
  na podmínky příslušné formy podpory
 • Příprava a zpracování veškerých podkladů a dokumentů
  k získání zvolené podpory
 • Komunikace s příslušnými institucemi a veřejnými orgány

PODPORA PŘI REALIZACI

 • Administrace projektu
 • Externí řízení projektu
 • Podpora pro manažerské rozhodování – průběžné
  vyhodnocování (možných) přínosů jednotlivých podpor

FOLLOW-UP PODPORA

 • Nastavení systému nezbytné archivace dokumentů
  týkajících se projektu
 • Zpracování zpráv o zajištění udržitelnosti projektu
  (či obdobných reportů)

Analýza záměrů

 • Probíhá individuálně, dle potřeb a zaměření klienta
 • Identifikace záměrů a aktivit klienta
 • V závislosti na rozsahu analýzy využíváme různé metody včetně GTI a Patent Inspiration
 • Návrh plánu kroků, jak co nejefektivněji postupovat dále
 • Průběžně s klientem aktualizujeme

Vhodná podpora

 • Analýza nejvhodnějších nástrojů podpory pro identifikované záměry (dotace, daňové odpočty, investiční pobídky, příp. kombinace)
 • Úvodní analýza vhodných nástrojů podpory
 • Průběžný monitoring vhodných forem podpory

Žádost o podporu

 • Specifikace a rozpracování záměru s ohledem na podmínky příslušné formy podpory
 • Příprava a zpracování veškerých podkladů a dokumentů k získání zvolené podpory
 • Komunikace s příslušnými institucemi a veřejnými orgány

Podpora při realizaci

 • Administrace projektu
 • Externí řízení projektu
 • Podpora pro manažerské rozhodování – průběžné vyhodnocování (možných) přínosů jednotlivých podpor

Follow-up podpora

 • Nastavení systému nezbytné archivace dokumentů týkajících se projektu
 • Zpracování zpráv o zajištění udržitelnosti projektu (či obdobných reportů)

Naším cílem je dlouhodobá spolupráce s klienty, proto se při práci řídíme mottem „kvalita je důležitější než kvantita“.

Dlouhodobá spolupráce

Individuální přístup

Od začátku do konce

pojďme začít společný projekt