3P CONSULTING

POMÁHÁME - PŘEMÝŠLÍME - PRACUJEME PRO VÁS

Společnost 3P Consulting poskytuje své služby široké škále klientů z České republiky i ze zahraničí.

Zaměřujeme se na přípravu a řízení projektů zejména v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, networkingu a optimalizace procesů. Máme za sebou administraci a řízení projektů v rozsahu stovek miliónů Kč všech možných typů (investičních i neinvestičních). Naše filozofie je postavena na dlouhodobé spolupráci s klienty, kterým pomáháme realizovat jejich vize v konkrétních projektech. Profesionální a zároveň osobní přístup ke klientovi a vzájemná důvěra je naší výsadou. Věříme, že pouze s tímto přístupem je možné vytvářet trvalé hodnoty, které posunou každou společnost kupředu.
3P Consulting - o společnosti
3P Consulting - o společnosti - statistika
Tomáš Kolář
Tomáš Kolář
managing director společnosti LINET Group S.E.
Read More
Linet Group spolupracuje s 3P Consulting již téměř 20 let. Za toto období jsme úspěšně získali desítky projektů pokrývajících významné investice, vývoj nových technologií nebo oblast rozvoje našich pracovníků. Řada projektů byla s mezinárodním rozsahem. 3P Consulting nám pomáhá profesionálně monitorovat možnosti dotačních programů, s úspěšnou přípravou žádostí a také s efektivní administrací, která bývá často velmi náročná.
Ing. arch. Filip Novotný
Ing. arch. Filip Novotný
ředitel společnosti Avaps s.r.o.
Read More
Spolupráce s firmou 3P Consulting je výborná, dlouhodobě nám pomáhají se získáváním významných dotací. Pomohou s přípravou podkladů, veškerou administrativou a pohlídají vše důležité.
Ing. Jiří Chalabala
Ing. Jiří Chalabala
jednatel společnosti PEEM, spol. s r.o.
Read More
Se společností 3p Consulting pracujeme dnes již dlouhodobě a to od roku 2018. Za tu dobu jsme realizovali řadu projektů. Při stále rostoucích požadavcích na podání nových projektů a administraci běžících, si nedovedu představit, že bychom se bez této spolupráce dokázali obejít.

najdeme pro vás to nejlepší řešení

Proč spolupracovat s 3P Consulting